Schoon, Heel, Veilig

Keurmerk veilig ondernemen

Parkmanagement maakt, samen met ondernemers, de gemeente, politie en brandweer, afspraken om overlast, criminaliteit en onderhoud aan te pakken. Veiligheidsproblemen worden periodiek in kaart gebracht, oplossingen gezocht en maatregelen genomen.
Lees meer →

Brandveiligheid

Brand. Iets waaraan we liever niet denken. Want zelfs een kleine brand kan al veel schade en leed aanrichten. Gelukkig kun je met een paar simpele maatregelen brandveilig(er) brand meer voorkomen. Of als het toch mis gaat, de schade beperken.
Lees meer →

Cameratoezicht

Het beveiligen van bedrijventerreinen met camera’s brengt twee significante voordelen met zich mee.Wanneer een terrein het mikpunt wordt van
Lees meer →

In de ideale situatie zouden er geen onvolkomenheden in de openbare ruimte waar te nemen zijn. Alle straatverlichting brandt, er staan geen lantaarnpalen of verkeersborden scheef, de bermen zijn niet stuk gereden en het groen is uitstekend onderhouden. Daarnaast zorgt cameratoezicht en surveillance voor een veilig gevoel en is de bereikbaarheid optimaal. In de praktijk blijkt echter dat bedrijventerreinen, net als woonwijken of standscentra, continue aandacht behoeven om ze op het juiste niveau te krijgen en te houden.

Wij werken samen om het juiste kwaliteitsniveau te borgen. Dit gebeurt binnen de werkgroep  Keurmerk Veilig Ondernemen. Hierin nemen de parkmanagementorganisatie, ondernemers van de bedrijventerreinen, de gemeente Laarbeek, politie en brandweer zitting. Gezamenlijk worden afspraken gemaakt om overlast, criminaliteit en onderhoud aan te pakken. Veiligheidsproblemen worden periodiek in kaart gebracht, oplossingen gezocht en maatregelen genomen.