Cameratoezicht

Camerabeveiliging op bedrijventerreinen

Het beveiligen van bedrijventerreinen met camera’s brengt twee significante voordelen met zich mee.
Wanneer een terrein het mikpunt wordt van diefstal of vandalisme, dan kunnen camerabeelden dienen als bewijsmateriaal. Camera’s registreren de activiteiten die plaatsvinden op het bedrijventerrein en kunnen bijdragen aan de opsporing van de daders. Een bewakingscamera(s) zorgt dus voor een veiliger bedrijventerrein en dit is natuurlijk wat je als ondernemer of als vastgoedeigenaar wil.
Hiernaast hebben bewakingscamera’s een afschrikkende functie. Mochten personen met verkeerde intenties de camera’s ontdekken, dan kan het zo zijn dat er van gedachten wordt veranderd en ze uw bedrijventerrein links laten liggen.

Status bedrijventerreinen Laarbeek
Stichting Parkmanagement Laarbeek onderzoekt op dit moment het realiseren van collectieve camerabeveiliging op Bemmer IV. 

Beveiligen van particuliere eigendommen vanuit de openbare ruimte is daarbij het devies.
Het gaat hierbij om beveiliging van:

  • schil 1 (toegang van het bedrijventerrein)
  • schil 2 (omgeving bedrijventerrein: wegen, openbare ruimte)
  • Ondernemers kunnen zich individueel aansluiten op schil 3 (eigen terrein /gebouwen aanbuitenzijde)


Camera in beeld
Bedrijven die zelf camera’s hebben hangen op hun eigen terrein kunnen de veiligheidswaarde van een bedrijventerrein vergroten door hun camera’s aan te melden bij het politiesysteem ‘camera in beeld’. Dit is een politiesysteem, wat alle (particuliere en overheids-) camera’s op een kaart weergeeft. Zo heeft de politie overzicht van welke camera’s waar hangen en waar zij opnames van maken. Mocht er bijvoorbeeld een inbraak zijn gepleegd op uw terrein of in uw straat, kijkt de politie in het systeem waar er camera’s hangen waar mogelijk iets op te zien is en neemt vervolgens contact op met de eigenaar van die camera’s. De politie kijkt dus niet live mee met de beelden.
Meer info: Camera in beeld