Over ons

Stichting Parkmanagement Laarbeek

Mogelijk gemaakt door: 

Stichting Parkmanagement Laarbeek (SPL) heeft een bestuur van ondernemers die gevestigd zijn op de bedrijventerreinen. De doelstelling van SPL is het creëren van een aantrekkelijk en toekomstbestendig vestigings- en ondernemingsklimaat op de Laarbeekse bedrijventerreinen. We werken daar aan door uitvoering van activiteiten en projecten onder vier kernthema’s en tevens door middel van directe belangenbehartiging namens ondernemers bij de gemeente. Kernthema's zijn Schoon, heel, veilig - Huisvesting - Werkgelegenheid - Energiebewust en Duurzaam ondernemen. Bekijk hier het parkmanagementprogramma>

De basisfinanciering voor de activiteiten van Stichting Parkmanagement Laarbeek komt uit het Ondernemersfonds Laarbeek. Dit fonds maakt het mogelijk om collectieve activiteiten te ontplooien en dynamische verbindingen te leggen. Elke zakelijke OZB-betaler doet mee. Alle bedrijven op de Laarbeekse bedrijventerreinen nemen daarmee automatisch deel aan Parkmanagement. Meer info: www.ondernemersfondslaarbeek.nl

Heb je vragen, opmerkingen of ideeën? Mail ons op info@parkmanagementlaarbeek.nl of gebruik ons online meldpunt. Vergeet je ook niet in te schrijven voor de maandelijkse nieuwsbrief (klik op de button rechtsboven of voer rechtsonder onder het kopje Nieuwsbrief uw emailadres in).

Wij komen graag met je in contact! 

Jaarplan 2024

Archief jaarplannen

Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris en een penningmeester (dagelijks bestuur) aangevuld met bestuurders (algemeen bestuur).

Dagelijks Bestuur:

  • Rob Goumans, Voorzitter
  • Bjorn Berkers - Secretaris 
  • Mark van Oosterhout, Penningmeester


Algemeen Bestuur:

  • Winny Hoffmann, bestuurslid Beekerheide Beek & Donk
  • Coen Munsters, bestuurslid Bemmer IV Beek & Donk
  • Geert-Willem Merkelbach, bestuurslid Beekseweg Zuid- De Stater

Parkmanagementorganisatie:


Niels Rutten, Parkmanager