Keurmerk veilig ondernemen

Keurmerk Veilig Ondernemen 

Parkmanagement (ondernemers) organiseert, samen met de gemeente, politie en brandweer, afspraken om overlast, criminaliteit en onderhoud aan te pakken. Veiligheidsproblemen worden periodiek in kaart gebracht, oplossingen gezocht en maatregelen genomen. Alle bedrijventerreinen in Laarbeek zijn voorzien van het certificaat Keurmerk Veilig Ondernemen.

Waarom KVO?
Voor de continuïteit van een kwalitatieve- en veilige uitstraling van bedrijventerreinen, hetgeen leidt tot een goed vestigingsklimaat voor ondernemers. Ondernemers zijn gebaat bij een veilige omgeving voor hun onderneming, waar de kans op brand, inbraak en andere vormen van criminaliteit minimaal is. Naast beperking van deze schadepost, levert investeren in het KVO nog meer voordelen op. De schaalgrootte bij inkoop van bijvoorbeeld particuliere beveiliging, maar ook een korting op de verzekeringspremie, en natuurlijk de gegarandeerde (extra) inspanning van gemeente en politie. Er is continue aandacht voor verkeerssituaties, ondermijning, verlichting, onderhoud openbare ruimte, sluiproutes, onveilige opslag van materialen enzovoort. Door samen te werken en krachten te bundelen kunnen we het ondernemersklimaat op dit gebied sterk verbeteren. 

Voordeel ondernemers

 • Structurele aandacht voor veiligheid door samenwerking diverse partijen
 • Eén aanspreekpunt (Parkmanager namens de KVO werkgroep)
 • Draagt bij aan verbeteringen van het ondernemersklimaat
 • Draagt bij aan waardebehoud van je vastgoed
 • Potentiële korting op je risicoverzekeringspolis (varieert per verzekeringsmaatschappij)


korting op verzekeringspremie voor ondernemers
Stichting Parkmanagement Laarbeek is met verzekeraar Interpolis een korting overeengekomen van 10% op de premies voor brandverzekeringen voor alle bedrijven op de bedrijventerreinen in Laarbeek (bedrijfsgebouwen, inventaris, voorraad en bedrijfstilstandschade). Ook andere verzekeraars, zoals Aegon, Delta Lloyd, Nationale Nederlanden, Avero en Centraal Beheer zijn bereid een dergelijke korting te verlenen. ‘Voorwaarde is wel dat het keurmerk na her-certificering behouden blijft’.

Sinds 1 januari 2017 is er in Laarbeek een Ondernemersfonds opgericht, waardoor alle bedrijven op de bedrijventerreinen in Laarbeek automatisch deelnemen aan parkmanagement en dus recht hebben op de genoemde korting. Met de gelden uit het Ondernemersfonds wordt middels parkmanagement (SPL) ingezet op collectieve voorzieningen op onze bedrijventerreinen, zoals camerabeveiliging. Na realisatie van collectieve camerabeveiliging op onze terreinen is Interpolis bereid om bovengenoemde korting van 10% te verhogen naar 15%.

Voor meer informatie over de korting kunt u zich wenden tot Rabobank Peel Noord. 
Het certificaat kunt u opvragen via info@parkmanagementlaarbeek.nl 

KVO-werkgroep
De samenstelling van de werkgroep bestaat uit ondernemers (SPL), politie, gemeente en brandweer. Gezamenlijk zijn afspraken gemaakt om overlast, criminaliteit en onderhoud aan te pakken. Afspraken van aan te pakken maatregelen worden gemaakt op basis van opmerkingen uit de (3 jaarlijkse) enquête en uit andere meldingen en signalen van ondernemers. Daarnaast is expertise binnen de werkgroep vanuit de verschillende organisaties een belangrijke en meebepalende factor.

De werkgroep zal tenminste 2 keer per jaar vergaderen en tenminste 2 x per jaar fysieke schouwrondes houden op het bedrijventerrein. Dit wordt verdeeld over de kwartalen en een avond- en daglicht schouw. De schouwronde houdt in dat de gehele werkgroep de actuele status van het bedrijventerrein bekijkt.

Veiligheidsproblemen op het bedrijventerrein worden hiermee periodiek in kaart gebracht, waarvoor oplossingen worden gezocht en maatregelen genomen. Dit alles is verwerkt in een handzaam matrix model. Die matrix is onderverdeeld in aandachtspunten verkeersveiligheid, onderhoud & beheer openbare ruimte, criminaliteit en brandveiligheid.Werkgroep:

 • Geert-Willem Merkelbach  (ondernemer Beekseweg-Zuid/Stater)
 • Jeffrey Wernaart  (ondernemer Bemmer
 • Franco Toonen (ondernemer Bemmer)
 • Marianne Gijsberts (ondernemer Bemmer)
 • Frank van Schijndel (ondernemer Beekerheide)
 • Rob Goumans  (voorzitter KVO- en voorzitter SPL)
 • Niels Rutten  (Parkmanager,SPL)
 • Mitchel Jennekens (beleidsadviseur Integrale Veiligheid gemeente Laarbeek)
 • Rob Venema (Handhaving - BOA gemeente Laarbeek)
 • Kristie van Os (Economie gemeente Laarbeek)
 • Lieke van Leeuwe (wijkagent polite Laarbeek)
 • Inge Mikkers & Patric vd Ven  (Brandweer, VRZOB)

Een deel van de KVO-werkgroep in actie om te gaan schouwen -  mei 2024