Keurmerk veilig ondernemen

Keurmerk Veilig Ondernemen

 

Parkmanagement organiseert, samen met ondernemers, de gemeente, politie en brandweer, afspraken om overlast, criminaliteit en onderhoud aan te pakken. Veiligheidsproblemen worden periodiek in kaart gebracht, oplossingen gezocht en maatregelen genomen.

Alle bedrijventerreinen in Laarbeek zijn voorzien van het certificaat Keurmerk Veilig Ondernemen.

Waarom KVO?
Voor de continuïteit van een kwalitatieve- en veilige uitstraling van bedrijventerreinen, hetgeen leidt tot een goed vestigingsklimaat voor ondernemers. Ondernemers zijn gebaat bij een veilige omgeving voor hun onderneming, waar de kans op brand, inbraak en andere vormen van criminaliteit minimaal is. Naast beperking van deze schadepost, levert investeren in het KVO nog meer voordelen op. De schaalgrootte bij inkoop van bijvoorbeeld particuliere beveiliging, maar ook een *korting op de verzekeringspremie, en natuurlijk de gegarandeerde (extra) inspanning van gemeente en politie.

Meer weten over het KVO? Lees dan verder op de website van MKB Nederland.
 

*korting op de verzekeringspremie !

Stichting Parkmanagement Laarbeek is met verzekeraar Interpolis een korting overeengekomen van 10% op de premies voor brandverzekeringen van alle bedrijven op de bedrijventerreinen in Laarbeek (bedrijfsgebouwen, inventaris, voorraad en bedrijfstilstandschade). Ook andere verzekeraars, zoals Aegon, Delta Lloyd, Nationale Nederlanden, Avero en Centraal Beheer zijn bereid een dergelijke korting te verlenen. ‘Voorwaarde is wel dat het keurmerk na her-certificering behouden blijft’.

Sinds 1 januari 2017 is er in Laarbeek een Ondernemersfonds opgericht, waardoor alle bedrijven op de bedrijventerreinen in Laarbeek automatisch deelnemen aan parkmanagement en dus recht hebben op de genoemde korting! Met de gelden uit het Ondernemersfonds wordt middels parkmanagement (SPL) ingezet op collectieve voorzieningen op onze bedrijventerreinen, zoals camerabeveiliging. Na realisatie van collectieve camerabeveiliging op onze terreinen is Interpolis bereid om bovengenoemde korting van 10% te verhogen naar 15%.

Voor meer informatie over de korting kunt u zich wenden tot Rabobank Peel Noord.

KVO-werkgroep

Ten minste 4 keer per jaar komt de werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen bij elkaar. Zij bespreekt de voortgang van actiepunten, schouwverslagen en alle KVO gerelateerde zaken die spelen op de bedrijventerreinen. In de KVO-werkgroep zijn alle partners vertegenwoordigd:
Parkmanagementorganisatie, Politie, Brandweer, gemeente Laarbeek en ondernemers van de bedrijventerreinen. Zij nemen ook allen deel aan de schouwen per terrein.

Werkgroep:

 • Geert-Willem Merkelbach  (ondernemer Beekseweg-Zuid/Stater)
 • Jeffrey Wernaart  (ondernemer Bemmer)
 • Stefan Fehlhaber (ondernemer Stater)
 • Frank van Asten  (ondernemers-voorzitter SPL)
 • Guus Gijsbers  (ondernemers-secretaris SPL)
 • Frits Rutten  (SPL)
 • Niels Rutten  (SPL)
 • Joris Rops  (beleidsadviseur Integrale Veiligheid gemeente Laarbeek)
 • Nico van Dartel & Rob Venema (Handhaver - BOA gemeente Laarbeek)
 • Martin van Montfort  (Economie gemeente Laarbeek)
 • Gerrit van Zanten  (Operationeel Expert GGP Politie Laarbeek
 • Marianne van Kempen (Wijkagent Beek en Donk -aanwezig bij schouwen)
 • Bert Bruggeman (Wijkagent Beek en Donk -aanwezig bij schouwen)
 • Inge Mikkers & Patric vd Ven  (Brandweer, VRZOB)