Bemmer IV krijgt binnenkort camera’s om de veiligheid van het bedrijventerrein te vergroten. Dit is vastgelegd in een convenant tussen Stichting Parkmanagement Laarbeek (SPL) en de Gemeente Laarbeek . Vanaf 2007 werken deze partijen al samen om de veiligheid op bedrijventerreinen te verbeteren en overlast tegen te gaan.

De samenwerking tussen SPL en gemeente Laarbeek komt tot uiting in het Keurmerk Veilig Ondernemen voor Bedrijventerreinen (KVO-B). Ook de politie en brandweer maken deel uit van deze samenwerking. Samen kijken deze partijen naar de incidentencijfers en vindt er regelmatig een schouwronde plaats om te kijken waar met elkaar aandacht aan moet worden besteed. Dit alles met als doel de Laarbeekse bedrijventerreinen schoon, heel en veilig te houden.

In de samenwerking gaan SPL en gemeente nu een stap verder met veiligheid: er komt camerabewaking op bedrijventerrein Bemmer IV. Deze afspraak is vastgelegd in een convenant, dat op 31 januari door beide partijen is ondertekend. De camera’s zijn binnenkort operationeel. Dan kunnen beelden ook rechtstreeks uitgelezen worden.

De samenwerking tussen ondernemers, gemeente Laarbeek, politie en brandweer is nog steeds succesvol. Dit bewijst het opnieuw behaalde KVO-B-certificaat. Ook voor de komende drie jaar is de gezamenlijke aanpak gegarandeerd.

Voordelen van het certificaat
◾Structurele aandacht voor veiligheid door samenwerking diverse partijen
◾Eén aanspreekpunt (Parkmanager namens de KVO werkgroep)
◾Draagt bij aan verbeteringen van het ondernemersklimaat
◾Draagt bij aan waardebehoud van je vastgoed
◾Potentiële korting op je risicoverzekeringspolis (varieert per verzekeringsmaatschappij)

Kijk hier voor meer info daarover. 

Dank aan de krachtige KVO-werkgroep, Marianne Gijsberts-Hoes, Karlijn van den Elsen-Koolen Kristie van Os Martin van Montfort Niels Rutten Rob Goumans Frank van Schijndel Geert-Willem Merkelbach Mitchell Jennekens Rob V. Inge Mikkers en Patric van de Ven, Franco Toonen en Jeffrey Wernaart.

Dank voor de professionele ondersteuning aan Onno Keuker (ondersteuning KVO) en Robbert Snel (Kiwa)

Frank van der Meijden en Ron van den Berkmortel dank voor de bekrachtiging van deze mooie samenwerking.