Maandagavond vond een bijeenkomst plaats met als onderwerp overvalpreventie voor ondernemend Laarbeek. De reeks overvallen heeft ertoe geleid dat de gemeente en politie zich genoodzaakt voelden om met de ondernemers van Laarbeek bij elkaar te komen. Enerzijds om inzichtelijker te maken wat er heeft plaatsgevonden de afgelopen maand, anderzijds om preventief tips te geven.

Geweldig vindt burgemeester Frank van der Meijden het dat er zo'n gehoor gegeven is aan de uitnodiging om naar het gemeentehuis te komen. De aanleiding daartoe is hij minder enthousiast over. "Wij zijn veel met veiligheid bezig. Wat er de afgelopen weken is gebeurd, is afschuwelijk. Wij merken dat inwoners, ondernemers en instanties mee willen werken aan veiligheid. Dat is fijn. De gemeente, politie, inwoners en ondernemers zijn samen verantwoordelijk voor ons veiligheidsgevoel."

Na een inleidend woord van de burgervader neemt Expert Wijkagent Laarbeek, Gerrit van Zanten, het stokje over. "Dingen moeten gedeeld worden, als ze gedeeld kunnen worden. Daarom hebben wij jullie uitgenodigd. Het is fijn dat jullie er zijn. Er hebben hier een aantal incidenten plaatsgevonden in vier weken tijd, onder andere bij ondernemend Laarbeek getroffen is. We merken dat er onrust heerst in de samenleving. Ons veiligheidsgevoel is aangetast." Een voor een benoemt en bespreekt Gerrit de incidenten. Zeven stuks in totaal, waarvan 3 bedrijfsovervallen, 2 woningovervallen, een brutale woninginsluiping en een straatroof. Inhoudelijk kan hij niet te veel ingaan op de incidenten. "Wel zien we eenzelfde soort lijn in de overvallen op de bedrijven. Die willen we graag in een ander hokje plaatsen als de andere incidenten die gebeurd zijn."

Maatregelen
Gerrit geeft aan dat al de nodige maatregelen getroffen zijn. "Recherche Helmond geeft prioriteit aan deze Laarbeekse zaken. We zetten opvallende en onopvallende politie-inzet in en zorgen voor interactie met ondernemers. Onze wijkagenten hebben hun diensttijden verschoven en er is veel samenspel met politie, gemeente, ondernemers, WhatsApp-groepen en het buurtpreventieteam."

Wat te doen bij een overval?
"Rustig blijven, accepteren, afgeven en kijken", dat zijn onze tips. "Je kunt het beste niet in verweer gaan. Dat loopt vaak alleen maar fout af. Kijken is ook heel belangrijk. Hoe en in welke richting vertrekken de overvallers? Met welk voertuig en eventueel kenteken? Kijk naar kleding, lengte, huidskleur, tatoeages, et cetera. Bel direct 112 en volg de aanwijzingen op. Sluit direct het pand af, laat niemand meer binnen of vertrekken tot de komst politie (indien mogelijk met klanten, uiteraard) en blijf overal vanaf, zodat je geen sporen vernietigt."

Preventieve maatregelen
Gerrit geeft aan dat je als ondernemer preventief wel een aantal zaken kunt doen om een overval te voorkomen, maar ook om voorbereid te zijn als er een overval gebeurt. Hij geeft tientallen tips, waaronder het installeren van een overvalknop, het trainen van je personeel voor een overval, het niet tellen van geld in zicht van de klanten, het gebruiken van een transparant scherm boven de kassa en het hebben van goede (buiten)verlichting." Ook het onderwerp camerabeveiliging komt veelvuldig aan bod. Wat mag wel en wat mag niet?

Laarbeek heeft prioriteit
Na de nodige goede vragen vanuit de ondernemers, wil Gerrit de avond afsluiten door aan te geven dat je onderbuikgevoel altijd klopt. "Ben niet bang om de politie te bellen. Als je het gevoel hebt dat iets niet klopt, dan is dat vaak ook zo. Laarbeek heeft op dit moment prioriteit. Je kunt altijd 0900-8844 bellen, maar als je echt een sterk onderbuikgevoel hebt, schroom er dan niet voor om 112 te bellen."


Bron: MooiLaarbeek.nl

 

DOWNLOAD HIER DE PRESENTATIE INLCUSIEF TIPS EN LINKS