Helpdesk-FAQ

De meest gestelde vragen en antwoorden over duurzaam ondernemen (o.a. over subsidies) vindt u hieronder. Vragen over andere onderwerpen/thema's vindt u hier.

Meest gestelde vragen

Waarom zou ik energie besparen of zelf opwekken? Zoveel betaal ik niet voor elektriciteit en gas.

De zakelijke tarieven voor energie zijn inderdaad (nu nog) relatief laag, maar als het energiegebruik hoog is, zijn de kosten vaak toch nog aanzienlijk. Bovendien zorgt energiebesparing niet alleen voor een kostenbesparing. Hieronder een paar andere redenen om energie te besparen:

• Het past binnen maatschappelijk verantwoord ondernemen en draagt bij aan een vermindering van de CO2-uitstoot;

• Steeds meer klanten (vooral overheden) letten bij hun inkoop en aanbesteding op uw beleid ten aanzien van duurzaamheid;

• Energiezuinig vastgoed wordt meer waard (vanaf 1 januari 2020 is energieneutraal de standaard bij nieuwbouw);

• Energie besparing draagt bij aan een beter werkklimaat voor uw medewerkers;

• Uw bedrijf wordt minder afhankelijkheid van fossiele brandstoffen (aardgas wordt in de nabije toekomst minder vanzelfsprekend)

• Aandacht voor energie besparing leidt vaak tot efficiëntere bedrijfsprocessen

• Voor veel bedrijven is aandacht voor energie een wettelijke verplichting. 

Wat zijn de wettelijke verplichtingen als het gaat om energiemaatregelen? Informatieplicht.

Informatieplicht Energie Audit plichtige bedrijven

Energie besparen is bij de meeste bedrijven niet vrijblijvend. De energiebesparingsplicht geldt voor bedrijven die meer gebruiken dan 50.000 kWh/jaar of 25.000 m3 aardgas/jaar. De informatieplicht geldt voor dezelfde bedrijven met uitzondering van bv. de MJA-bedrijven. Voor Energie audit (EED)-plichtige bedrijven wordt de datum van melden gelijk getrokken met de eerstvolgende deadline voor de EED.

Valt uw bedrijf of instelling onder de informatieplicht? Dan moet u uiterlijk 1 juli 2019 aan het bevoegd gezag rapporteren welke energiebesparende maatregelen u heeft genomen. Als uitgangspunt gebruikt u de Erkende Maatregelenlijst energiebesparing (EML) voor uw bedrijfstak. Deze bevat energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder. Na de eerste rapportage in 2019 moet u om de vier jaar uw bevoegd gezag informeren over de genomen maatregelen in uw inrichting. Voor de rapportage van de informatieplicht is vanaf eind februari 2019 het eLoket van RVO.nl beschikbaar.

Hier is meer te lezen over de meldingsplicht.

Verbod op energie-onzuinige kantoren

Vanaf 1 januari 2023 moet elk kantoor dat groter is dan 100 m2 minimaal energielabel C hebben. Dat staat vanaf begin november in het Bouwbesluit. Panden die niet aan de eisen voldoen, mogen vanaf 2023 niet meer als kantoor worden gebruikt. Misschien vervelend zo’n verplichting, maar uiteindelijk levert het ook voordeel op in de vorm van een lagere energierekening. Het is dan ook zinvol om tijdig na te gaan wat het energielabel van uw kantoor is en welke maatregelen eventueel getroffen moeten worden. Hoe dat werkt, leest u hier.

Hoe weet ik welke maatregelen voor mijn bedrijf zinvol of verplicht zijn?

Voor een aantal bedrijfssectoren zijn zogenaamde erkende maatregelen lijsten opgesteld. Deze maatregelen kunnen binnen een periode van 5 jaar worden terugverdiend en zijn dus zeker zinvol (en in veel gevallen verplicht). Er zijn inmiddels (medio 2018) erkende maatregelen lijsten voor:

 • Kantoren
 • Gezondheids- en welzijnszorginstellingen
 • Onderwijsinstellingen
 • Autoschadeherstelbedrijven
 • Rubber- en kunststofindustrie
 • Metalelektro en MKB-metaal
 • Commerciële datacenters
 • Hotels en restaurants
 • Sport en recreatie
 • Mobiliteitsbranche
 • Agrarische sector
 • Levensmiddelenindustrie
 • Drukkerijen, papier en karton 
 • Bouwmaterialen
 • Verf en drukinkt
 • Tankstations en autowasinrichtingen
 • Meubels en hout
 • Bedrijfshallen
 • Detailhandel

Hier vindt u meer informatie over de erkende maatregelen voor deze sectoren. Valt u onder een andere branche of wilt u meer in detail weten waar voor uw bedrijf kansen liggen, dan kunt u een energiescan laten uitvoeren. Voor sommige MKB-branches (hotels, restaurants, winkels en bedrijven) is ook een gratis online scan beschikbaar die u zelf kunt invullen. 

Ik kan zelf niet zoveel (energie)maatregelen treffen, want ik ben afhankelijk van de verhuurder van mijn pand. Is er toch iets wat ik kan doen??

Voor het treffen van gebouw gebonden maatregelen bent u, als u een pand huurt, inderdaad in veel gevallen afhankelijk van de verhuurder. Het hangt een beetje af van de inhoud van uw huurcontract. Als het gaat om wettelijk verplichte (erkende) maatregelen kan het zijn dat u er toch op wordt aangesproken als ‘drijver van de inrichting’. Het is daarom slim om het gesprek hierover aan te gaan met uw verhuurder.  Op de website van het Platform Duurzame Huisvesting staan tips en hulpmiddelen om hierover afspraken te maken. Daarnaast zijn er genoeg energiemaatregelen die u als huurder van een pand prima zelf kunt treffen. 

Wie kan me helpen of adviseren bij het selecteren en uitvoeren van (energie)maatregelen?

U kunt zelf heel veel tips en adviezen terugvinden op internet. Op onze website vindt u hier enkele handige links. 
In veel gevallen kan uw branchevereniging of uw eigen installateur u goed op weg helpen als het gaat om energiebesparing of het duurzaam opwekken van energie. U kunt ook een erkend bedrijf vinden via de verschillende brancheorganisaties. Hieronder vindt u er een paar:

Wanneer u helemaal ontzorgd wil worden, kunt u alles wat met energie te maken heeft, uitbesteden aan een Energie Service Company (ESCo). U maakt met een dergelijk bedrijf afspraken die u vastlegt in een energieprestatiecontract. Dit is vooral handig bij bedrijven met grote installaties. 

Komt u er zelf niet uit, dan mag u uw vraag ook bij onze helpdesk neerleggen. Wij geven advies en helpen u verder op weg. Hierbij kan het gaan om alle vormen van duurzaam ondernemen (breder dan alleen energie). Goede voorbeelden op het gebied van duurzaam ondernemen, worden bovendien gedeeld tijdens de bijeenkomsten van de Helmondse Energie Community. Kom eens naar zo’n bijeenkomst en laat u inspireren. 

Zijn er subsidieregelingen waar ik gebruik van kan maken?

In de landelijke subsidiewijzer vindt u een overzicht van alle actuele regelingen. De belangrijkste regelingen op het gebied van duurzaam ondernemen hebben we hier voor op een rij gezet. 

Hoe werkt de EnergieInvesteringsAftrek (EIA)?

De EIA is een  fiscale regeling waarbij 54,5% van de investeringskosten voor een energiemaatregel mag worden afgetrokken van de fiscale winst. De regeling geldt alleen voor maatregelen die op de landelijke Energielijst staan en die voldoen aan de randvoorwaarden die in de lijst zijn omschreven. Let vooral op het laatstgenoemde, want de randvoorwaarden zijn heel strikt. De Energielijst wordt jaarlijks aangepast. De investering moet minimaal € 2.500 zijn en EIA moet worden aangevraagd binnen 3 maanden na de aankoop. Wanneer gebruik wordt gemaakt van de EIA levert dat gemiddeld 13,5% voordeel op. Het uiteindelijke voordeel hangt af van de fiscale winst en van de hoogte van de investering. Een voorbeeld:

Stel: winst is € 25.000

Belasting tot € 200.000 is 20% -> € 5.000 belasting

Stel: Investering in energiemaatregel is € 8.000

54,55% van investering is aftrekbaar -> winst voor belasting daalt met: € 4.360

Belasting met EIA-voordeel -> € 4.128 belasting

Voordeel is: € 872 (ca. 11% van de investering) 

Kijk hier voor meer gedetailleerde informatie en voor de meest actuele Energielijst.