Stuurgroep Arbeidsmarkt & Onderwijs

Stuurgroep Arbeidsmarkt & Onderwijs Laarbeek

Sinds 2017 is een werkgroep werkgelegenheid actief onder regie van Stichting Parkmanagement Laarbeek om zaken omtrent werkgelegenheid op bedrijventerreinen in Laarbeek te optimaliseren. Diverse onderwerpen komen aan bod, zoals; bereikbaarheid, het vinden van de juiste (vak)mensen, aanhaken op projecten in de regio, enthousiasmeren van schooljeugd voor lokale bedrijven etc. etc. In de werkgroep zitten vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en overheid.

In 2019 is de bestaande werkgroep werkgelegenheid uitgebreid met vertegenwoordigers vanuit onderwijs. De werkgroep werkgelegenheid is daarmee overgegaan in de stuurgroep 'arbeidsmarkt en onderwijs Laarbeek'. Onder regie van de stuurgroep zal een ‘breed samenwerkingsverband’ zo'n twee keer per jaar bij elkaar komen voor kennisdeling en om concreet met projecten aan de slag te gaan. In het samenwerkingsverband zijn o.a. vertegenwoordigd: ondernemers, basisscholen, Commanderij college, gemeente Laarbeek, Senzer, Vier, ROC en de Roefelcomités. De groep staat altijd open voor uitbreiding van samenwerking.Stuurgroep Arbeidsmarkt & Onderwijs:

Birgit Goumans, Kusters Goumans (voorzitter)
Clemens Geenen, Commanderij college 
Barbara Hoens, Eenbes basisscholen Laarbeek
Iris Schellekens, Platoo basisschool Beek en Donk
Frits Rutten, Stichting Parkmanagement Laarbeek
Niels Rutten, Stichting Parkmanagement Laarbeek
Lianne van den Wittenboer, Brainport Development
Joan Briels, Wethouder werk & inkomen-gemeente Laarbeek
Lian Huijbers, Beleidsadviseur sociaal domein-gemeente Laarbeek


Stuurgroep overleg op OBS Het Klokhuis, Beek en Donk