Praktische voorbeelden en handige links

Praktische voorbeelden

De afgelopen jaren hebben we geïnventariseerd welke maatregelen ondernemers treffen in het kader van energiebewust ondernemen. Enkele belangrijke voorbeelden zetten we hieronder op een rij:

Verwarming/warm water

 • Verwarmen alleen daar waar het nodig is (compartimenteren)
 • Verwarming graad lager of eerder uit
 • Vervanging/optimalisatie verwarmingsinstallaties
 • Hergebruik van warmte bv. door warmtewisselaars of een rookgascondensor
 • Restwarmte uit de productie gebruiken voor de verwarming van kantoren
 • Gebruik van warmte-koude opslag
 • Toepassing van zonnecollectoren voor warm water
 • Voorkomen van tocht bv. door tochtsluizen, draaideuren e.d.

Verlichting

 • Optimaal gebruik daglicht (daglicht afhankelijk dimmen, lichtstraten)
 • Tijdschakelaars en aanwezigheidsdetectie (bv. bewegingssensoren op pauzeplekken)
 • Vervanging van verlichting door LED

Installaties en processen

 • Verminderen gebruik perslucht/opsporen lekkages
 • Meer maatwerk bv. in afzuiginstallaties (meerdere standen)
 • Efficiëntere procesvoering (bv. andere volgorde van processen waardoor warmte beter kan worden hergebruikt)
 • Bewustwordingscampagnes personeel (good housekeeping)
 • Innovatie/toepassing energiebesparende technieken
 • Vervanging machines door energiezuinige varianten (bv. frequentiegeregeld)
 • Plaatsing van zonnepanelen

Andere energiemaatregelen

 • Inkoop van 100% groene energie (bv. windstroom)
 • Installatie slimme meters (betere monitoring)

Andere duurzaamheidsmaatregelen

 • Papierloos werken/beperken papiergebruik
 • Gebruik van duurzame (elektrische) voertuigen
 • Aanleg van een biodiversiteitstuin/meer groen rond het bedrijf
 • Meer duurzaamheid in de keten: duurzaamheidseisen leveranciers en klanten

Handige links

Subsidies en andere financiële regelingen

Voor veel maatregelen gelden financiële of fiscale stimuleringsmaatregelen. Hieronder staan enkele regelingen op een rij, met een link naar de meest actuele informatie:

We doen ons best om de lijst met links actueel te houden. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op de lijst met links, geef ze dan door aan info@parkmanagementlaarbeek.nl 

Ook aan de slag met duurzaam ondernemen? Op de volgende websites vindt u informatie die uw bedrijf verder kan helpen:

 • www.wattjemoetweten.nl : Alles over de informatieplicht. Doe de check of de informatieplicht ook voor jou geldt.
 • duurzaammkb.nl: Praktische tips en maatregelen voor verschillende branches.
 • mvonederland.nl: nieuws en ontwikkelingen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen.
 • RVO.nl: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Informatie over nieuwe wet- en regelgeving, subsidies en evenementen.
 • infomil.nl: Energiebesparingsmaatregelen per branche en erkende maatregelenlijsten voor diverse branches.
 • energiecentrum.nl: Energiebesparingstips voor MKB bedrijven in de maakindustrie, waarbij de nadruk ligt op de metaalsector.
 • energycheckup.eu/nl: Gratis online energiescan voor hotels, restaurants, winkels en kantoren.