Zoals u waarschijnlijk al heeft gezien, lopen de werkzaamheden aan de Oranjelaan op zijn einde. Afhankelijk van het weer gaat de weg rond vrijdagavond / zaterdagochtend weer open voor doorgaand verkeer!

Namens aannemer KWS en de gemeente Laarbeek roepen we alle ondernemers die bebording hebben geplaatst m.b.t. de bereikbaarheid van het bedrijf, deze te verwijderen voor morgenavond, zodat de weg in definitieve gereedheid kan worden gebracht.

De tijdelijke ontsluiting van Beekerheide zal ook niet meer in gebruik worden genomen, alle wegblokkades zullen voor de opening van de Oranjelaan verwijderd zijn.

Ten aanzien van de belijning en markering is gekozen om met technieken en materialen te werken die het geluidsoverlast zoveel mogelijk zullen verminderen. Indien gewenst kunnen wij deze specificatie toesturen.

De werkzaamheden zijn bijzonder voorspoedig verlopen! Stichting Parkmanagement Laarbeek dankt KWS voor de frequente updates en het goede en snelle werk. KWS wil alle ondernemers bedanken voor het begrip gedurende de afgelopen periode.