Op 14 augustus vond de zitting in het kader van de reactieve aanwijzing voor het bestemmingsplan Kom Lieshout plaats bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

De Raad van State heeft kritisch gekeken naar de reactieve aanwijzing en flink doorgevraagd naar de beweegredenen van de Provincie. Daarnaast heeft de gemeente geruime tijd het woord gekregen om toe te lichten waarom ze bedrijfswoningen en perifere detailhandel in het bestemmingsplan heeft vastgelegd. Ter zitting is gebleken dat een groot aantal partijen in het verleden een vrijstelling heeft gekregen voor detailhandel. Hoewel de reactieve aanwijzing slechts ziet op perifere detailhandel, hebben de vertegenwoordigers van de bedrijven op De Stater aangevoerd dat zij deze optie wel in het plan willen houden in verband met uitbreidingsplannen.

De Provincie hield in deze discussie de poot stijf en gaf alleen aan dat de reactieve aanwijzing niet zag op bestaande vergunningen / vrijstellingen. Het streven is dat binnen zes weken uitspraak zal worden gedaan.