Op korte termijn wordt gestart met het bouwrijp maken van fase 1 van bedrijventerrein Bemmer IV in Beek en Donk. De glasvezel naar het terrein toe wordt aangelegd in week 15. Begin mei start Gebr. Remmits uit Wijchen vervolgens met het bouwrijp maken van fase 1. Het betreft hier onder andere de sanering van de Boerdonkseweg; het aanleggen van riolering en wegen in het plangebied ten oosten van de bestaande Boerdonkseweg.

De fasering is als volgt:
fase 1: duikers N279 en Vonderweg en stuw in Vonderweg
fase 2: nieuwe bouwweg (Polbeemd)
fase 3: Boerdonkseweg noord
fase 4: Boerdonkseweg zuid
fase 5: kruising Vonderweg - Everbest

Met name fase 5 is van belang voor de bestaande bedrijven op Bemmer. In deze fase wordt de kruising Vonderweg-Everbest maximaal 2 weken afgesloten ten behoeve van de uit te voeren werkzaamheden op deze kruising. Tijdens de afsluiting wordt alle verkeer vanaf de Vonderweg richting Bemmer III omgeleid via de Vonderweg-Leekbusweg. Alle verkeer vanuit Bemmer III richting Vonderweg wordt omgeleid via de Trentstraat-Wellestraat.