Tussen 1 maart en 5 september 2014 zal er gewerkt worden aan de Oranjelaan. De precieze planning is nog niet beschikbaar, omdat de Gemeente zal gaan aanbesteden op basis van de economisch meest voordelige inschrijving (en dus niet op basis van de laagste prijs). Een zo kort mogelijke uitvoeringsduur is daar een belangrijk criterium van. De planning zal per inschrijving verschillend zijn. De aanbesteding vindt plaats op 23 januari, waarna op circa 20 februari de definitieve gunning zal volgen.

Enkele uitgangspunten die in het bestek zijn meegenomen:

  • Er komt een tijdelijke doorsteek via de Lieshoutseweg over de Beekse Akkers naar Beekerheide.
  • Ter voorkoming van sluipverkeer op het bedrijventerrein worden drie wegafsluitingen gerealiseerd.
  • De werkzaamheden worden in twee fases verdeeld; de grens ligt op het hart van de huidige aansluiting naar Beekerheide.
  • De aanliggende percelen blijven met de auto te allen tijde bereikbaar, behalve tijdens kortdurende riolerings- en asfaltwerkzaamheden.

Zo gauw SPL meer informatie heeft, zetten we dit door. Vanaf het moment na aanbesteding is de projectleiding in handen van dhr. John Amukwaman van de Gemeente Laarbeek. Zijn telefoonnummer is 0492-469800.