Een half jaar geleden vond de netwerkbijeenkomst van Stichting Parkmanagement Laarbeek plaats, op locatie bij gastbedrijf Replace Direct / MyMicro Group. Met een mooie groep ondernemers hebben we toen geluisterd naar presentaties over veiligheid / beveiliging, het parkmanagement an sich en de ondernemers achter het gastbedrijf.

Graag nodigen we u nu uit voor de tweede netwerkbijeenkomst van 2014, die zal plaatsvinden op maandag 29 september om 17.00 uur. Opnieuw hebben we een aansprekend gastbedrijf bereid gevonden om de deuren te openen, namelijk Ilfari! Gastheer Coen Munsters geeft ons een kijkje in de unieke showroom.

Onderwerpen die in het formele gedeelte aan de orde komen zijn onder andere de activiteiten van het Werkgeversplein Regio Helmond (zet zich ook in voor Laarbeekse ondernemers), Breedband Laarbeek en de voortgang van het Keurmerk Veilig Ondernemen.

Na afloop, tijdens het informele gedeelte, worden we verrast door het gastbedrijf. Het definitieve programma volgt. De bijeenkomst is voor deelnemers van het parkmanagement toegankelijk, maar ook niet-'leden' (wel gevestigd op de Laarbeekse bedrijventerreinen) zijn als introducée zeker welkom. De bijeenkomst is vrij toegankelijk, maar u dient zich wel even aan te melden via info@parkmanagementlaarbeek.nl.