Stichting Parkmanagement Laarbeek bestaat een jaar. Dat moet gevierd worden! We organiseren daarom op maandag 31 maart van 16.30 tot 19.00 uur een netwerkbijeenkomst bij het gloednieuwe pand van gastbedrijf MyMicro Group / Replace Direct. De bijeenkomst is gratis toegankelijk voor alle ondernemers op de Laarbeekse bedrijventerreinen. U hoort er nog eens wat het parkmanagement precies inhoudt en natuurlijk kunt u zich direct aanmelden als deelnemer. Het interessante programma bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Ontvangst en welkom door Stichting Parkmanagement Laarbeek

  • Presentatie Keurmerk Veilig Ondernemen

  • Presentatie en rondleiding door gastbedrijf MyMicro Group / Replace Direct

  • Afsluiting met netwerkborrel

We hopen u te mogen ontmoeten op maandag 31 maart, om 16.30 uur bij MyMicro Group / Replace Direct (Bosbeemd 16). Graag ontvangen wij vooraf uw aanmelding via info@parkmanagementlaarbeek.nl. Gelieve te vermelden dat het gaat om de netwerkbijeenkomst van 31 maart.