Sinds 1 april 2013 is de nieuwe Aanbestedingsregeling van kracht. Alle overheidsinstanties hebben nemen deze regeling in acht wanneer er een aanbesteding wordt uitgeschreven. Voor u als ondernemer is dit interessant. Want waar heeft de gemeente zich aan te houden, en waar kunt u op letten als u mee wilt doen?

Om een antwoord op deze vragen te krijgen en om in een open setting met elkaar in gesprek te gaan, organiseert de gemeente Laarbeek een informatieavond op 9 oktober 2013, van 19.30 tot 21.30 uur in zaal Dave van de Burgt, Beek en Donk. Bureau Inkoop en Aanbestedingen Zuidoost-Brabant verzorgt de presentaties.

Bekijk de uitnodigingsbrief en meld uzelf aan!