Op dinsdag 28 april vond een goed bezochte netwerkbijeenkomst plaats van Stichting Parkmanagement Laarbeek (SPL). De bijeenkomst stond in het teken van de uitreiking van het Keurmerk Veilig Ondernemen Certificaat, verder KVO genoemd.

Gastbedrijf ebmpapst, gelegen aan de Polbeemd op Bemmer IV te Beek en Donk, ontving alle aanwezigen hartelijk. SPL voorzitter Frank van Asten opende vervolgens de bijeenkomst en schetste de weg die SPL heeft bewandeld om het KVO certificaat te kunnen behalen. Daarvoor ging een terecht woord van dank uit naar de ondernemers die hun medewerking verleenden middels het invullen van een enquête. Uiteraard werd tevens de KVO werkgroep, met ondernemers, SPL, gemeente Laarbeek, politie en brandweer bedankt.

Frits Rutten, kwartiermaker van SPL, zette nog eens helder uiteen wat parkmanagement inhoudt. Hij schonk aandacht aan de actiepunten 'schoon, heel en veilig' en vroeg aandacht voor een ander punt: energiebewust ondernemen. Frits noemde daarnaast het Werkgeversplein Regio Helmond, waar hulp kan worden geboden bij personeelsgerelateerde vraagstukken.

Marjorie van Dooren, senior adviseur van HetEnergieBureau en projectleider van het Helmonds Energie Convenant, gaf in een korte en heldere presentatie uitleg en tips op het gebied van energiebewust ondernemen.

Onno Keuker van MKB Nederland mocht vervolgens aantreden om de KVO certificaten 2015-2018 uit te reiken aan de Laarbeekse bedrijventerreinen. Onno prees de Laarbeekse ondernemers om de hoge respons op de enquête. Hij benadrukte dat het succes tot stand is gekomen dankzij de samenwerking van ondernemers, SPL, gemeente, politie en brandweer. Het certificaat werd overhandigd aan vertegenwoordigers van de genoemde instanties.

Na de uitreiking van de certificaten werd een samenwerkingsdocument ondertekend door Henk Clement van Interpolis en voorzitter Frank van Asten van SPL. Hierin staat beschreven dat deelnemers van SPL een korting van 10% krijgen op de premie van brandverzekering, mits deze bij Interpolis is afgesloten.

Burgemeester Frans Ronnes van Laarbeek benadrukte in zijn presentatie het aspect veiligheid op de bedrijventerreinen. Een onderdeel daarvan is de aanpak tegen dugscriminaliteit en drugspanden.

Tot slot kreeg de gastheer van deze bijeenkomst, Ad van Nistelrooij van ebmpapst, de aandacht. Hij toonde twee filmpjes die een duidelijk beeld gaven van het bedrijf. Bij de bouw van het nieuwe pand heeft de nadruk gelegen op energiebesparingen. Zonnecollectoren, aardwarmte- en koeling en LED-verlichting leveren daarin een belangrijk aandeel. Na een rondleiding door het prachtige bedrijf stonden hapjes en drankjes gereed en werd er nog genetwerkt door de aanwezigen.

Kortom, een geslaagde bijeenkomst! SPL dankt alle aanwezigen en in het bijzonder de gastheer en sprekers.

 

De uitreiking van het KVO certificaat. Foto: Mooi Laarbeek