De periodieke schouwrondes op de bedrijventerreinen met de samenwerkende KVO-partners hebben weer plaatsgevonden. Politie, brandweer, gemeente, parkmanagement en ondernemers maken hierbij gezamenlijk een inspectieronde en controleren op misstanden en zaken die voor verbetering vatbaar zijn op de terreinen. Hiermee werken we continu aan een kwalitatieve- en veilige uitstraling van de bedrijventerreinen, hetgeen leidt tot een goed vestigingsklimaat voor ondernemers. Schouwen gebeurt tenminste 2 keer per jaar, tijdens dag- en avondrondes. De KVO partners; politie, brandweer, gemeente, ondernemers en parkmanagement vergaderen daarnaast nog tenminste 3 keer per jaar om aan de hand van een plan van aanpak de continuïteit van kwalitatieve en veilige bedrijventerreinen te bewaken.

Bevindingen
Over het algemeen zien de terreinen er goed uit. Er zijn enkele zaken geconstateerd als "overnachtende vrachtwagens", rommel en objecten in openbare ruimte. De acties daarop zijn inmiddels uitgezet en waar nodig zullen ook ondernemers worden aangesproken om hun 'zaken' op te lossen. Goed om te zien dat veel ondernemers hun eigen terrein netjes onderhouden. Dat draagt enorm bij aan de uitstraling van de omgeving. 

Meldingen/tips
Als ondernemer kunt u ook uw steentje bijdragen om de bedrijventerreinen schoon, heel en veilig te houden. Zorg dat uw eigen terrein netjes op orde is en meld zaken die overlast veroorzaken in de openbare ruimte. Wij doen ons uiterste best om meldingen prioriteit te geven bij de gemeente. Heeft u iets te melden t.a.v. de openbare ruimte dan kan dat via het meldpunt van de gemeente Laarbeek. Voor andere zaken kunt u mailen naar info@parkmanagementlaarbeek.nl