Het is een belangrijk speerpunt van SPL om de Laarbeekse bedrijventerreinen weer KVO-B gecertificeerd te krijgen. Dit Keurmerk Veilig Ondernemen geeft aan dat de bedrijventerreinen schoon, heel en veilig zijn én dat geborgd is dat ze dat ook blijven. Om de indruk van de ondernemers te meten en om een actieplan te kunnen opstellen, is het verplicht om op de bedrijventerreinen te enquêteren. Daarom zullen vertegenwoordigers van de parkmanagementorganisatie spoedig bij u langskomen met de enquête. Daarin trekken we gezamenlijk op met Joost Ankersmit, die zijn enquête rondbrengt voor zijn afstudeertraject bij Twinvision Software, onze ICT-partner.

U leest hier meer over in onze nieuwsbrief november. Alvast hartelijk dan voor uw medewerking!