Bedrijven van Stichting Hightech Helmond De Peel en 17 scholen uit die regio gaan een duurzame samenwerking aan. De bedrijven worden 1-op-1 gekoppeld aan een school. Ze gaan een jaar lang samenwerken om hun twee werelden dichterbij elkaar te kunnen brengen. 

 

 

Het buddyproject in uitvoering op basisschool OBS Brandevoort, waar leerlingen kennis mogen  maken met de hightech cleanroom van AAE.  

 

Hoe kijken bedrijven naar onderwijs, en wat weet het onderwijs van de bedrijven? Dat begint met elkaar leren kennen en elkaar te vinden in gezamenlijke waarden. Vanaf dat startpunt gaan de buddy’s samen een programma of lesmateriaal maken. Lesmateriaal dat past binnen school omdat het volledig vraaggestuurd wordt ontwikkeld. Alle scholen zijn welkom; van primair- tot voortgezet onderwijs, Praktijkschool en Technasium.

Voorzitter Manon Pijnenburg is enthousiast: “Er is al een eerste pilot geweest waar zes scholen en bedrijven zijn begonnen met samenwerken. Dit heeft fantastische resultaten opgeleverd. Leerlingen zijn vanaf dit schooljaar enthousiast aan de slag gegaan met ontwikkelde leskisten en interactieve rondleidingen. Volledig passend op de wensen van zowel het bedrijfsleven als de scholen”.

Cindy Raaijmakers van onderwijskoepel Qliq Primair vult aan: “Het past in de belevingswereld van kinderen, dat is heel aansprekend. Daarnaast is het heel belangrijk om kinderen al op jonge leeftijd in contact te brengen met techniek waar het allemaal “echt” wordt. Het is mooi dat we dat op deze manier samen kunnen oppakken”. 

Het ontwikkelde materiaal wordt breed ingezet. Niet alleen de buddy’s kunnen er gebruik van maken: “Het is juist de bedoeling dat we voor alle scholen in onze regio passend en actueel materiaal kunnen aanbieden, dat hopen we hiermee te bereiken”, aldus Manon.