Tegelijk met de verplichte invoering van het parkmanagement op het nieuwe bedrijventerrein Bemmer IV, wordt parkmanagement ook uitgerold over bestaande bedrijventerreinen in Aarle-Rixtel, Beek en Donk, Lieshout en Mariahout. Dat willen de Gemeente Laarbeek en de ondernemersvereniging SBB. Als steun in de rug voor de implementatie, reikte de Kamer van Koophandel Brabant maandag het zogeheten Gouden Varken uit aan de ondernemers, een stimuleringsbijdrage van €10.000,-.

De Laarbeekse ondernemers, verenigd in de Stichting BedrijvenBelangen (SBB), zijn overtuigd van de meerwaarde die parkmanagement oplevert. Daarom hebben ze in december vorig jaar de Stichting Parkmanagement Laarbeek (SPL) opgericht. Deze stichting heeft adviseur Frits Rutten ingeschakeld om als kwartiermaker op te treden en zo de weg te bereiden voor een professionele parkmanagementorganisatie. Rutten heeft ruime ervaring als parkmanager van Helmond. 'Hij bezit de expertise die zo belangrijk is om parkmanagement in Laarbeek succesvol te kunnen realiseren', zegt Frank van Asten van de SPL.

Van Asten wijst erop dat de problemen waar de bedrijventerreinen mee kampen overal hetzelfde zijn. 'Door samen te werken, kunnen we efficiënte oplossingen bereiken, bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid, bewegwijzering, afvalverwerking, groenonderhoud en de aanleg van glasvezel. We vormen werkgroepen die zich met deze zaken gaan bezighouden; daaraan kunnen ondernemers van alle Laarbeekse bedrijventerreinen meedoen.'

De Gemeente Laarbeek juicht het initiatief van de ondernemers toe. Wethouder Hans Vereijken: 'Wij vinden het belangrijk dat ondernemers hun bedrijventerrein gemeenschappelijk leefbaar, veilig en aantrekkelijk houden. De gemeente kan dat namelijk niet alleen. Wel leveren we waar mogelijk een bijdrage, bijvoorbeeld aan secretariële ondersteuning van de parkmanagementorganisatie. Ook overweegt de gemeente om bij wijze van pilot de budgetten voor groenbeheer op het terrein Bemmer III over te dragen aan het parkmanagement. Als het gaat om de echt belangrijke speerpunten voor het verbeteren van de bedrijventerreinen, zijn wij bovendien graag bereid extra te investeren.'

Eén van die speerpunten is de aanleg van glasvezel op het nieuwe terrein Bemmer IV. Dat kwam moeizaam van de grond, omdat kabelbedrijven en ondernemers elkaar in de houdgreep hielden; de kabelaars wachtten op de eerste aanmelding en de bedrijven waren niet bereid te verhuizen naar een terrein zonder glasvezel. 'Om de zaak vlot te trekken, hebben wij de aanlegkosten voor de eerste aansluiting voorgefinancierd. Ik ben ervan overtuigd dat Bemmer IV als aanjager gaat fungeren en de aanpalende terreinen ook meetrekt.'

De stimuleringsbijdrage van de KvK en de investeringen vanuit de SBB en de gemeente worden onder meer gebruikt om dit jaar een aantal quick wins te realiseren, zoals het groenproject op Bemmer III, het behalen van het Keurmerk Veilig Ondernemen en het uitvoeren van een glasvezel-haalbaarheidsonderzoek. Bovendien gaat de Stichting Parkmanagement Laarbeek direct investeren in structurele communicatie via een website, nieuwsbrieven en bijeenkomsten. Ondernemers van alle deelnemende bedrijventerreinen treden op als ambassadeur om het draagvlak te vergroten. De samenwerking met de gemeente zal verankerd worden in een meerjarig convenant. Midden 2013 wordt bekeken of de invoering van parkmanagement in heel Laarbeek door kan gaan. Dat is mede afhankelijk van de vraag of het minimum aantal van 50 (vrijwillig) deelnemende ondernemers wordt gehaald.

 

Wethouder Hans Vereijken (l), Voorzitter SPL Frank van Asten (m) en Bestuurslid KvK Brabant Jan van Vroenhoven (r) met het Gouden Varken.

Meer informatie over het programma parkmanagement van de KvK: klik hier.