De werkzaamheden aan de Oranjelaan verlopen nog geheel volgens planning. Zoals het er nu naar uit ziet, zijn de werkzaamheden eind mei geheel afgerond.

Ook de aanleg van de rotonde vordert gestaag. Om de rotonde compleet af te maken is het noodzakelijk om de tijdelijke ontsluiting (puinbaan) van Beekerheide voor één dag af te sluiten, zodat er geasfalteerd kan worden.

Dit vindt plaats op maandag 28 april van 05.00 tot 20.00 uur.

Gedurende de afsluiting zal Beekerheide alleen bereikbaar zijn vanuit de zuidzijde (Kanaaldijk) via omleidingsroute B. De blokkade ter hoogte van Formido zal dan verwijderd worden.

Bewoners kunnen de Oranjelaan gedurende de afsluiting in- en uitrijden via de noordzijde (Lieshoutseweg).

De aannemer, KWS, tracht de werkzaamheden met minimale hinder uit te voeren. Stichting Parkmanagement Laarbeek hoopt op uw begrip.