Op 4 november wordt door Aannemingsbedrijf G. van den Berk uit Erp gestart met het bouwrijp maken van Bemmer IV, fase 2 in Beek en Donk. Dit heeft consequenties voor de doorstroom van het verkeer.

Op de Vonderweg moet de transportleiding van Brabant Water op drie plaatsen gekruisd worden. Hiervoor is het noodzakelijk om de Vonderweg af te sluiten. Daarnaast komt er een asfaltverharding op de kruising Boerdonkseweg - Everbest. Ook zal er een nieuwe deklaag worden aangebracht op het deel Vonderweg tussen de aansluitingen met de Everbest en de Polbeemd.