Verbod op energie-onzuinige kantoren
Vanaf 1 januari 2023 moet elk kantoor dat groter is dan 100 m2 minimaal energielabel C hebben. Dat staat vanaf begin november in het Bouwbesluit. Panden die niet aan de eisen voldoen, mogen vanaf 2023 niet meer als kantoor worden gebruikt. Misschien vervelend zo’n verplichting, maar uiteindelijk levert het ook voordeel op in de vorm van een lagere energierekening. Het is dan ook zinvol om tijdig na te gaan wat het energielabel van uw kantoor is en welke maatregelen eventueel getroffen moeten worden. Hoe dat werkt, leest u hier.

Update erkende energiemaatregelen
Voor een aantal branches zijn door de overheid lijsten met erkende energiemaatregelen opgesteld. Dit zijn maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder. Uiteraard verandert dit laatste nogal eens omdat technieken in de loop der tijd meer kosteneffectief worden. Met ingang van 1 januari a.s. worden de erkende maatregelen daarom op een aantal punten aangepast. Dat betekent bv. dat LED-verlichting de standaard wordt en het optimaal (waterzijdig) inregelen van de verwarmingsinstallatie verplicht wordt. Dit laatste kan veel aardgas besparen. De definitieve lijst wordt pas aan het begin van 2019 bekend gemaakt. Meer informatie is al terug te vinden op de website van de MKB Energie CheckUp.