SPL zet zich in om de Laarbeekse bedrijventerreinen en het vestigingsklimaat te optimaliseren. Op Bemmer IV wordt natuurlijk nog volop ontwikkeld. Een wens van de ondernemers die op het terrein (gaan) bouwen, was dat de straatnaam 'Boerdonkseweg' zou worden aangepast naar een naam die beter past bij het karakter van het terrein, dat natuurlijk gelegen is in de Brainport-regio en een passende uitstraling zou moeten krijgen. De gemeente heeft daarmee ingestemd, en hernoemt de Boerdonkseweg met ingang van 1 juni 2013 naar 'Bosbeemd' (met uitzondering van een gedeelte Boerdonkseweg 9). Een succes!