’s-Hertogenbosch, Maart 2018 – De provincie Noord-Brabant voert vanaf half mei tot en met eind september 2018 groot onderhoud uit aan de N615. De werkzaamheden lopen vanaf de Bosweg ten noorden van de kom Gerwen tot de rotonde N279 in Beek en Donk en worden uitgevoerd door Boskalis Nederland.


Het asfalt van de N615 met bijbehorende fietspaden is toe aan een noodzakelijke onderhoudsbeurt. De aanwezige verkeerslichten en software worden ook vervangen. Aanvullend op de werkzaamheden van de provincie wil de gemeente Laarbeek een aantal verkeerskundige aanpassingen aanbrengen en wil zij de ontbrekende fietsverbinding van de Irisstraat tot aan de Orchideestraat in het fietsnetwerk binnen Beek en Donk aanbrengen. De provincie Noord-Brabant werkt hier graag aan mee.

De werkzaamheden vinden in fases plaats vanaf 14 mei tot en met eind september door Boskalis Nederland. Voorafgaand aan deze werkzaamheden zullen kabels en leidingen verlegd worden en worden bomen gerooid. Dit betekent dat de weggebruiker hinder zal ondervinden op delen van de N615. Bewoners, weggebruikers, bedrijven en andere belanghebbenden worden nog uitgebreid geïnformeerd over de planning en werkzaamheden.

Voor weggebruikers worden (kortdurende) omleidingsroutes ingesteld. Meer informatie over de uitvoering en bijbehorende omleidingen kunt u vanaf mei vinden op www.haalmeeruitdeweg.nl  www.brabant.nl/N615  of teruglezen op de gemeentelijke (web)pagina’s.