Stichting Parkmanagement Laarbeek wil krachten bundelen tussen ondernemers, overheid (gemeente) en onderwijs door de samenwerking tussen de “3 O’s” te intensiveren.

Maandagochtend vond op het ‘Junior’ Commanderij College de kick-off plaats van een duurzame samenwerking tussen ondernemers, onderwijs en overheid. In deze bijzondere samenstelling opende wethouder Greet Buter de kennismakingssessie met een duidelijke boodschap.  ‘De arbeidsmarkt is in transitie en er is in de regio een enorme behoefte aan vakmensen. Jongeren moeten worden uitgedaagd. Het is goed om elkaars wereld te verkennen en deze samen te brengen om Laarbeek binnen de regio te versterken. Als gemeente zijn wij verbonden met alle aanwezige partijen. We zijn erg blij dat Stichting Parkmanagement Laarbeek als kartrekker het initiatief neemt om de verbinding tussen deze partijen vorm te geven.’

Regionaal (Peelgemeenten) is een regiegroep Onderwijs & Arbeidsmarkt actief die zich in de breedte richt op samenwerking en verbinding tussen deze sectoren. Parkmanager Frits Rutten heeft zitting in die regiegroep en kan hieruit kennis putten, maar pleit ook voor lokale samenwerking. ‘Er over praten is belangrijk, maar met doen maak je stappen.’ In navolging van de succesvolle Open Bedrijvendag 2018 is de werkgroep werkgelegenheid (onder regie van SPL) daarom uitgebreid met vertegenwoordigers van het onderwijs. De werkgroep gaat een activiteitenagenda opstellen om onderwijs en bedrijfsleven structureel te laten samenkomen.

De kennismakingssessie werd afgerond met een open discussie over hoe scholen en bedrijven elkaar in de toekomst adequaat kunnen bedienen.  Bedrijven kennen de praktijk als hun broekzak en kunnen het onderwijs voeden met hun vragen en behoeften. Het onderwijs op zijn beurt heeft input nodig om leermiddelen en nieuwe kennis af te stemmen op de dagelijkse praktijk. De eerste ideeën zijn geboren!

Stichting Parkmanagement Laarbeek is mogelijk door Ondernemersfonds Laarbeek en richt zicht middels 4 kernthema’s op optimalisatie van de Laarbeekse bedrijventerreinen. 


Gemeente Laarbeek, Commanderij College, Eenbes Basisonderwijs, PlatOO Basisonderwijs, ROC ter AA, Senzer, 
Regiegroep Onderwijs & Arbeidsmarkt Helmond-De Peel, Stichting Parkmanagement Laarbeek-Ondernemers, Vier,
Brainport Development, Stichting CentraManagement Laarbeek