Enige tijd geleden konden bedrijven en individuen een zienswijze formuleren op de plannen voor de Ruit om Eindhoven. De (ongeveer 1900) ingediende reacties zijn inmiddels bestudeerd en gebundeld in een reactienota.

Naar aanleiding van de adviezen en zorgen uit de ingediende zienswijzen, worden de onderzoeken naar het beste voorkeursalternatief op punten uitgebreid of geconcretiseerd. De provincie gaat nu verder met de onderzoeken naar de milieueffecten voor de keuze van het voorkeursalternatief van het tracé. Een besluit over dit voorkeurstracé wordt dit najaar genomen.

Een uitgebreider persbericht en de reactienota kunt u lezen via deze link.