Op 14 maart 2017 hebben Gedeputeerde Staten de Reactienota vastgesteld waarin de ontvangen zienswijzen op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) voor de N279 Veghel-Asten zijn beantwoord.

Samen met de NRD vormt de Reactienota het uitgangspunt voor de verdere uitwerking van de plannen in een Milieueffectrapport (MER) en een Provinciaal Inpaasingsplan en/of bestemmingsplan.
De Reactienota is te raadplegen via de volgende link: N279 Veghel-Asten
Tevens vindt u hier alle informatie over het project.