Arbeidsmarkt & Onderwijs

In april dit jaar is de werkgroep werkgelegenheid (onder regie van SPL) opgegaan in een stuurgroep Arbeidsmarkt & Onderwijs*, waarin ondernemers, onderwijs en overheid zijn vertegenwoordigd. De stuurgroep richt zich op een activiteitenagenda om: structurele ontmoeting tussen arbeidsmarkt en onderwijs te stimuleren en te faciliteren, regionale samenwerking te vergroten en om Laarbeek als aantrekkelijke plaats om te werken en leren op de kaart te zetten. Onder voorzitterschap van Birgit Goumans (van Kusters Goumans) zijn dinsdag 24 september de eerste contouren geschetst om deze doelstelling vorm te geven. In 2020 staan drie hoogtepunten vast waar ontmoeten centraal staat, namelijk:

  • 13 juni 2020: Roefeldag
  • 13 juni 2020: DTW Hotspot Hightech Helmond de Peel
  • 7 november 2020: Open Bedrijvendag Laarbeek

In drie werkgroepen zijn tijdens een brainstormsessie de kansen en behoeften t.a.v. bovenstaande events opgehaald. Het primaire onderwijs bijvoorbeeld is een eerste stap om kinderen in algemene zin bekend te maken met het bedrijfsleven. ‘Laten zien wat er is en wat er gebeurt’.
Het voortgezet onderwijs heeft wat specifieker behoefte aan leuke stageplekken, maar ook oriënteren de leerlingen zich al op beroepskeuzes en vervolgopleidingen, waarvoor bekendheid van de mogelijkheden van belang is. Hier ligt de focus naast wat er is en wat er gebeurt ook op hoe het werkt. Voor vervolgopleidingen moeten leerlingen het buiten de gemeentegrenzen zoeken, bijvoorbeeld in Helmond en Eindhoven. Afhankelijk van de keuze zal op enig moment wederom een stage of leerbaan moeten worden gezocht. Voor Laarbeekse bedrijven van belang dat ze ook dan in beeld blijven!

   
Stuurgroep overleg op OBS Het Klokhuis, Beek en Donk

Het bedrijfsleven heeft meer dan ooit behoefte aan nieuw talent, voor de korte- maar zeker ook voor de langere termijn. Werkgevers zien kansen én voelen verantwoordelijkheid om de jeugd via een hechte samenwerking met het onderwijs te stimuleren en te enthousiasmeren. Ieder in zijn eigen branche, maar wel met één gezamenlijk doel; de toekomst! En voor wat betreft de toekomst van Laarbeek is de gemeente er alles aan gelegen om de leefbaarheid voor inwoners hoog te houden. Wonen, leren, werken en beleven. Samenwerking is belangrijker dan ooit!

* Stuurgroep Arbeidsmarkt & Onderwijs
Birgit Goumans (Kusters Goumans, voorzitter,) Peter Bakx (Commanderij College), Dries Klösters (Eenbes basisscholen/Centrummanagement), Annemie Martens (Platoo), Lianne van den Wittenboer (Brainport Development), Greet Buter (Wethouder werk & inkomen gemeente Laarbeek), Jan Adams (beleidsadviseur sociaal domein-gemeente Laarbeek), Frits Rutten, Niels Rutten (Stichting Parkmanagement Laarbeek)

Drie events in 2020:

      

Roefeldag  
Wat?

Een kijkje achter de schermen nemen bij bedrijven, winkels, instellingen en organisaties en waar mogelijk actief meehelpen.
Voor wie?
Basisschool kinderen uit Laarbeek
Waarom?
Jeugd al jong kennis laten maken met allerlei verschillende beroepen, (vrijwilligers-) werkzaamheden, sport- spel en culturele activiteiten en hobby's.
Door wie?
Organisatie in handen van Roefelcomité Beek en Donk, Lieshout, Aarle-Rixtel, Mariahout.

 
 

Dutch Technology Week (DTW)
Wat?
Maakbedrijven uit regio de Peel vormen samen Stichting Hightech Helmond- de Peel. In deze stichting zijn ruim 50 bedrijven en onderwijsinstellingen verenigd. Zij presenteren zich allemaal onder één dak tijdens de Hotspot op zaterdag 13 juni 2020 bij Formula air in Beek en Donk.
Voor wie?
Voor iedereen, met een focus op kinderen en jeugd.
Waarom?
Interesseren van verschillende doelgroepen voor techniek, met name kinderen en jeugd, en daarmee voldoende nieuwe aanwas genereren voor de technische sector in de Peelregio.
Door wie?
Organisatie in handen van Stichting High Tech Helmond de Peel.

 
Open Bedrijvendag Laarbeek 
Wat?

Laarbeekse bedrijven zetten hun deuren open. Ieder bedrijf organiseert hun eigen open dag, maar de marketing en communicatie wordt overkoepelend geregeld. Hiermee is het bereik vele malen groter.
Voor wie?
Voor iedereen, met een focus op (latent) werk- en stagezoekenden.
Waarom?
Om Laarbeekse bedrijven te profileren als interessante (toekomstige) werkgevers/ leerbedrijven voor inwoners van onze regio. Om ambassadeurs te creëren voor Laarbeekse bedrijven en om werk- en stagezoekenden, maar ook jongeren, te helpen bij het maken van bewuste loopbaankeuzes.
Door wie?
Organisatie in handen van Stichting Parkmanagement Laarbeek, mogelijk gemaakt door Ondernemersfonds Laarbeek