Aanleg infra bedrijventerrein Bemmer IV

In opdracht van de gemeente Laarbeek gaat Mouwrik Waardenburg starten met de aanleg van de volledige infrastructuur op bedrijventerrein Bemmer IV.

Werkzaamheden
De werkzaamheden vinden plaats op een aantal locaties:
• Achterste gedeelte Lange Vonder
• Keukenbeemd
• Hurkbeemd
• Achterste gedeelte Bosbeemd
De werkzaamheden bestaan uit het aanleggen van ondergrondse infrastructuur als ook de bouwwegen.

Planning
De werkzaamheden starten op maandag 17 juni 2019 en worden gefaseerd uitgevoerd. Op 17 juni wordt gestart met de voorbereidingen voor de werkzaamheden aan Lange Vonder, Hurkbeemd en Bosbeemd. Vervolgens starten op 27 juni de voorbereidingen voor de Keukenbeemd.
De realisatie van Lange Vonder, Hurkbeemd en Bosbeemd staat gepland vanaf 24 juni en van Keukenbeemd vanaf 15 juli.

Tijdens de bouwvak gaan de werkzaamheden, uitgezonderd week 33, gewoon door.

Bereikbaarheid
Tijdens de werkzaamheden blijven de bedrijven op bedrijventerrein Bemmer IV bereikbaar. Wel kunt u gedurende de werkzaamheden mogelijk enige overlast ondervinden (stofvorming, lawaai, werkverkeer, geluid). Wij vragen om uw begrip in deze.

Informatie
Voor vragen kunt u contact opnemen met werkvoorbereider dhr. Carlo Beekmans (0492469700) of toezichthouder dhr. Jan Peters (06-18727261) beiden van gemeente Laarbeek.

Plattegrond Bemmer IV met locaties werkzaamheden