Wij helpen u om onvindbaar talent te vinden!


Wanneer u medewerkers iets specifieks wilt bijleren, denk aan de verkoop van technische producten of toepassen van nieuwe productietechnieken, dan gaan wij voor u op zoek naar andere bedrijven in de gemeente Laarbeek met diezelfde behoefte. Vervolgens zullen wij u met deze bedrijven in contact brengen, met als gevolg dat medewerkers vanuit verschillende bedrijven samen eenzelfde vaardigheid eigen kunnen maken. Dit met het bijkomend voordeel dat zij elkaar kunnen inspireren. Het zal niet gaan om de specifieke kennis van de producten (mogelijk vertrouwelijke informatie), maar juist om de algemene vaardigheden. Bijvoorbeeld het onderhandelen, werken met scrum, proces operating. De deelnemende bedrijven bieden de context aan waarin geleerd gaat worden. Dit zal de deelnemers extra motiveren en inspireren. Ook na de training zullen de deelnemers elkaar weten te vinden om vraagstellingen te overleggen.
Om dit traject succesvol te kunnen laten verlopen, zullen alle deelnemende medewerkers starten met het maken van een Me.-scan met aansluitend een 1 op 1 feedbackgesprek. In deze gesprekken zullen zij ook hun verborgen talenten ontdekken, om zo optimaal gebruik te kunnen maken van zijn of haar kwaliteiten.


Hoe gaan we te werk:
1. Wij horen graag van u welke vaardigheid u uw medewerker(s) wilt bijbrengen.
2. Wanneer wij meerdere bedrijven met dezelfde behoefte hebben geïnventariseerd, zullen wij een kennismaking inplannen met u
    en de andere bedrijven om de exacte wensen en behoeftes in kaart te brengen.
3. Aan de hand hiervan stellen wij een concept op wat wij aan jullie presenteren.
4. Na een ieders akkoord zal het traject gestart worden, waarbij u ons kunt inschakelen bij vragen.


Criteria voor deelname:

  • U heeft een of meerdere leerwerkplekken binnen uw organisatie
  • U bent gevestigd in de gemeente Laarbeek

Waarom wij dit doen?

  • Om werkgevers te helpen een praktisch scholingstraject op te zetten.
  • Om de werkgevers in gemeente Laarbeek extra aantrekkelijk te maken doordat zijn hun medewerkers alle kansen geven om talenten te ontwikkelen.
  • Om inwoners van de gemeente Laarbeek te boeien en binden aan het bedrijfsleven in de regio.
  • Om kruisbestuiving te creëren tussen de bedrijven in gemeente Laarbeek, zodat zij samen problemen op weten te lossen.


Heeft u interesse?
Neem dan contact op met Renske Cox via 06 575 87 920 of renske@marketini.nl of info@parkmanagementlaarbeek.nl

Deze mogelijkheid wordt u aangeboden door de gemeente Laarbeek in samenwerking met Stichting Parkmanagement Laarbeek en Brainport Development.