De provincie heeft zo'n 1600 reacties gekregen op de verdere uitwerking van De Ruit om Eindhoven. Tot vlak voor de feestdagen kon online een zienswijze worden ingediend door burgers, verenigingen en overheden. Ook Stichting Parkmanagement Laarbeek sprak zich uit, en wel vóór de realisatie van De Ruit.

Het is nog niet duidelijk wanneer er meer bekend wordt over het verdere verloop van de plannen. Wel is toegezegd dat er eerst een nieuw onderzoek komt naar het nut en de noodzaak. Diverse gemeenten blijven sceptisch.

Lees meer op de website van het Eindhovens Dagblad.