Van begin maart tot september 2014 worden de Oranjelaan en Kanaaldijk in Beek en Donk vernieuwd. Dit betekent dat de weg in deze periode gefaseerd wordt afgesloten voor al het verkeer. Op 31 oktober is door Stichting Parkmanagement Laarbeek en de Gemeente Laarbeek een informatieochtend georganiseerd om de plannen en planning te bespreken met ondernemers, onder leiding van Wethouder Biemans. Voor ondernemers is het van levensbelang dat zij tijdens de werkzaamheden altijd bereikbaar blijven, dat sluipverkeer wordt voorkomen en dat er zo min mogelijk overlast in het algemeen is.

Dinsdag 12 november is vervolgens door een delegatie van Stichting Parkmanament Laarbeek met een drietal ondernemers van terrein Beekerheide constructief overleg gevoerd met de verantwoordelijke ambenaren, wederom onder leiding van Wethouder Biemans. Er is voor alle partijen een aanvaardbare oplossing gevonden voor de bereikbaarheid van bedrijven gedurende de werkzaamheden: een tijdelijke ontsluiting van de Lieshoutseweg naar Beekerheide en ontmoediging van het sluipverkeer.