In de nieuwsbrief van juni stelden we u op de hoogte van het parkeerprobleem op en nabij de Everbest, waardoor bedrijven nauwelijks hun eigen terrein kunnen bereiken. Op 1 juli jongstleden heeft een bijeenkomst plaatsgevonden met vertegenwoordigers van de gemeente Laarbeek, het parkmanagement en de ondernemers.

Het instellen van een parkeerverbod is geen wenselijke oplossing en zou het probleem alleen maar verplaatsen. Er is afgesproken dat SPL in de komende periode een gedetailleerde inventarisatie maakt van de problematiek. Daarbij is niet alleen aandacht voor de bedrijven die parkeerruimte tekort komen, maar ook voor bedrijven die wellicht plek over hebben. Na deze inventarisatie gaat SPL opnieuw met de gemeente om tafel, om na te denken over een structurele oplossing.

Het parkeren en overnachten van vrachtwagens moet overigens worden bezien op een regionaal niveau. Dezelfde problematiek speelt in omliggende gemeenten als Helmond en Deurne. SPL zal dus ook in overleg gaan met andere parkmanagementorganisaties in de regio.