Met inachtneming van de aangescherpte richtlijnen van het RIVM rondom het coronavirus (COVID-19) is besloten om de training te annuleren. De gemeente Laarbeek en de organisatie van de training cybercrime handelen in lijn met de aanwijzingen van het RIVM, waarbij de prioriteit ligt op het waarborgen van gezondheid en veiligheid voor alle inwoners en daarmee dus ook voor u als ondernemer en uw werknemers.

Bij een nieuwe mogelijkheid zal opnieuw een uitnodiging worden verstuurd.


Kijk voor tips m.b.t. cybercriminaliteit op onze website naar criminaliteitspreventie