In het voorjaar van 2014 start de reconstructie van de Oranjelaan en de daaraan gekoppelde projecten zoals de asfaltering Kanaaldijk Aarle-Rixtel. De uitvoering van de werkzaamheden op de Oranjelaan is in verschillende fases verdeeld, waarbij de Oranjelaan in delen voor een kortere of langere periode afgesloten is. De grootste aanpassing betreft de definitieve aansluiting van de Blokskampsedreef op de Oranjelaan. De totale werkzaamheden zullen doorlopen tot half augustus 2014.

Op donderdagochtend 31 oktober organiseert Stichting Parkmanagement Laarbeek in samenwerking met de Gemeente Laarbeek een informatiemoment. Van 10.00 tot 11.30 uur bent u welkom bij de Hoffmann Groep, Beekerheide 17-19. U kunt daar terecht met uw vragen over het proces, de planning en de uiteindelijke plannen.
Wij verzoeken u om zich aan te melden via info@parkmanagementlaarbeek.nl .