Op 4 december aanstaande vergadert het Algemeen Bestuur van SPL, bestaande uit kwartiermaker Frits Rutten, bestuursleden Frank van Asten, Guus Gijsbers, Mark van Oosterhout, ambassadeurs Winny Hoffmann, Rob Goumans, Theo Leenders en Geert Willem Merkelbach. Laatstgenoemde sluit aan als vertegenwoordiger van terrein De Stater. Het Algemeen Bestuur vergadert over de kernthema's van het parkmanagement, waaronder het Keurmerk Veilig Ondernemen, beheer, onderhoud en bewegwijzering, energiebewust ondernemen en samenwerking binnen de Peelregio. Daarnaast wordt besproken wat er speelt op de terreinen. Heeft u zelf input voor de vergadering, of zaken waarvan u wenst dat SPL ze (eventueel in samenwerking met de gemeente) oppakt? Stuur dan een mail naar info@parkmanagementlaarbeek.nl.