Onlangs startte Nicole Zwetsloot als Projectcoördinator MKB bij Brainport Development. Haar voornaamste focus in haar functie ligt op het versterken van het regionale MKB op het onderwerp aantrekken en behoud van internationaal talent.

Maak kennis met Nicole en lees waarvoor u een beroep op haar en haar collega’s kunt doen?  

Nicole: Sinds mijn afstuderen is arbeidsbemiddeling de rode draad in mijn carrière. Daarbij lag mijn focus met name op sociale en maatschappelijke thema’s. Zo werkte ik bij een re-integratiebureau waar ik cliënten vanuit de bijstand, zw, WIA, wajong en spoor 2 en outplacement trajecten begeleidde (van werk) naar werk. Daarna richtte ik me op het bemiddelen van professionals binnen het Sociaal Domein van gemeenten en (jeugd)zorg-/welzijnsorganisaties. Vanuit deze rol heb ik de stap naar Brainport Development gemaakt om een grotere maatschappelijke bijdrage te leveren aan de regio waar ik zelf woonachtig ben. 

Naar verwachting is er tenminste nog drie jaar sprake van aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt plus een achterblijvende instroom in de juist voor de Brainport regio zo belangrijke technische en IT-sector. Ondertussen neemt het aantal openstaande technische vacatures toe. Daar komt bij dat veranderde technologieën banen veranderen. Daardoor stijgt de vraag naar technische en digitale vaardigheden bij medewerkers in alle sectoren. Het gevolg: alleen nog maar groter wordende kwantitatieve en kwalitatieve tekorten aan technisch personeel. Om hierop in te spelen is er vanuit Brainport Development het programma ‘Onderwijs en Arbeidsmarkt’ ontwikkeld. Binnen dit programma, waar we ons richten op de hightech en maakindustrie, staat het opleiden, aantrekken, behouden en leven lang ontwikkelen van talent centraal, omdat innovatie voortkomt uit het beschikbaar zijn van deze talenten.Binnen het programma ‘Onderwijs en Arbeidsmarkt’ focussen wij ons op 3 thema’s:

1. Onderwijsinnovatie: we werken in diverse projecten samen met partners aan techniekpromotie in het onderwijs op alle niveaus, verbinden onderwijs en ondernemers en nemen initiatieven gericht op hybride docenten en internationalisering in het onderwijs. We doen dit samen met plaatselijke initiatieven zoals o.a. Stichting Hightech Helmond De Peel en de Stuurgroep Onderwijs & Arbeidsmarkt Laarbeek.

2. Leven lang ontwikkelen: via bewustwording en advies stimuleren we werkgevers om actief de ontwikkeling van hun personeel op te pakken zodat zij vitale werknemers blijven, beter inzetbaar zijn en dat competenties van mensen aansluiten op wat een bedrijf nodig heeft. Kijk bijvoorbeeld op samenklaarvoordetoekomst.nl voor een overzicht van regionale initiatieven en aanbieders rondom dit thema.

3. Balans op de arbeidsmarkt: we promoten technische richtingen in het onderwijs zodat er meer mensen uitstromen met een relevante kwalificatie voor de arbeidsmarkt en helpen ondernemers bij HR en recruitmentinnovatie. Tevens zetten we ons in op het aantrekken en behouden van internationale studenten en aantrekken van internationale kenniswerkers, onder andere middels onze website en jobportal.

Bent u op zoek naar potentiële (internationale) tech en IT werknemers? Wilt u op de hoogte gehouden worden van en bijdragen aan onderwijsinnovatie? Er zijn vele mogelijkheden om deel te nemen aan en baat te hebben bij bovengenoemde 3 thema’s van het programma.

Neem voor meer informatie contact op met mij. Ik kijk ernaar uit om met u in gesprek te gaan en te bekijken waar er nog kansen liggen voor uw organisatie.

Hartelijke groet,

Nicole Zwetsloot
Projectcoördinator MKB(+) | Brainport Talent Attraction Program

E n.zwetsloot@brainportdevelopment.nl 
W www.brainportdevelopment.nl 

Working together on a strong Brainport Eindhoven
Brainport Development is de economische ontwikkelingsmaatschappij van Brainport Eindhoven. Als onafhankelijke en publieke partij werken we samen met het bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden aan een sterke en duurzame economische regio.