Informatieplicht en erkende maatregelen energiebesparing

We hebben in onze nieuwsbrief al eerder aangekondigd dat vanaf 2019 een informatieplicht geldt voor bedrijven die meer gebruiken dan 50.000 kWh/jaar of 25.000 m3 aardgas/jaar (met uitzondering van bv. de MJA-bedrijven).
Valt uw bedrijf of instelling onder de informatieplicht? Dan moet u uiterlijk 1 juli 2019 aan het bevoegd gezag rapporteren welke energiebesparende maatregelen u al heeft genomen. Voor deze rapportage wordt binnenkort (eind februari) het e-Loket van RVO opengesteld. Als uitgangspunt gebruikt u de Erkende Maatregelenlijst energiebesparing (EML) voor uw bedrijfstak. Deze bevat energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder. Eind januari 2019 komen er geactualiseerde Erkende Maatregelenlijsten (EML) voor 19 bedrijfstakken.

Na de eerste rapportage in 2019 moet u om de vier jaar uw bevoegd gezag informeren over de genomen energiemaatregelen in uw bedrijf. Meer informatie is hier beschikbaar. Heeft u hier vragen over, stel ze dan gerust via parkmanager@bedrijventerreinenhelmond.nl

Nieuwe ronde regeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+)

De voorjaarsronde Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) opent dinsdag 12 maart 2019. De SDE+ is een exploitatiesubsidie, waarbij het verschil tussen de kostprijs van grijze (fossiele) energie en die van duurzame energie wordt vergoed over een periode tot 15 jaar. Er is een budget van in totaal 5 miljard euro beschikbaar. 2019 is het laatste jaar waarin de SDE+ in de huidige vorm bestaat. Vanaf 2020 wordt de regeling waarschijnlijk verbreed. Meer informatie vindt u hier