Begin november hebben de periodieke schouwrondes op de bedrijventerreinen met de samenwerkende KVO-partners weer plaatsgevonden.
Politie, brandweer, gemeente, parkmanagement en ondernemers maken gezamenlijk een inspectieronde en controleren op misstanden en zaken die voor verbetering vatbaar zijn. Hiermee werken we continu aan een kwalitatieve- en veilige uitstraling van de bedrijventerreinen, hetgeen leidt tot een goed vestigingsklimaat voor ondernemers.

Bevindingen
Over het algemeen zien de terreinen er goed uit. Er zijn enkele zaken geconstateerd als kapotte straatverlichting, wildgroei en diverse "geparkeerde" objecten en "rommel" in de openbare ruimte en vermoeden van illegale bewoning in bedrijfspanden. De acties daarop zijn inmiddels uitgezet en waar nodig zullen ook ondernemers worden aangesproken om hun 'zaken' op te lossen.

KVO-koepel
Schouwen gebeurt tenminste 2 keer per jaar, tijdens dag- en avondrondes. De KVO partners; politie, brandweer, gemeente, ondernemers en parkmanagement vergaderen daarnaast nog enkele keren meer om aan de hand van een plan van aanpak de continuïteit van kwalitatieve en veilige bedrijventerreinen te bewaken.