De gemeente Laarbeek heeft enkele maanden geleden besloten extra energie te stoppen in de verkoop van bedrijfskavels in het plan Bemmer IV. Dat is gedaan met het aantrekken van een acquisiteur in de persoon van Peter Engelvaart. Hij gaat de verkoop in opdracht van de gemeente Laarbeek ter hand nemen.

Bemmer IV is een bedrijventerrein van circa 18 ha. Het ligt erg gunstig aan de N 279 en is prima ontsloten via Bosscheweg en Vonderweg. Al vrij snel nadat het plan was opgesteld werden drie grote kavels verkocht langs de N279. De kavels zijn met representatieve bebouwing ingevuld en zijn een mooi visitekaartje voor het totale bedrijventerrein.

Het plan biedt een breed profiel. Het bestemmingsplan geeft vele mogelijkheden. Het is ook mogelijk om in het plan kavels te verkopen die groter zijn dan 5000 m2. Dat is een speciale faciliteit die de gemeente Laarbeek in goed overleg met de Provincie Noord-Brabant heeft weten te bedingen. Dat onderstreept de bovenlokale functie van het desbetreffende bedrijventerrein.

Voor het terrein is een ontwerp-verkaveling gemaakt. Deze is flexibel. Dat wil zeggen dat deze is aan te passen aan de wensen van de koper. Op dit moment is de flexibiliteit maximaal. Nadat er meer kavels zijn uitgegeven, wordt die flexibiliteit beperkter.

Peter Engelvaart vindt dat hij een mooie klus mag uitvoeren. “Het is een fraai bedrijventerrein met vele mogelijkheden. Ik vind het belangrijk dat de verkoop ook bijdraagt aan de werkgelegenheid en de bevordering van de arbeidsparticipatie in de brede zin. Het bevorderen van de economische dynamiek is erg belangrijk en komt  de welvaart en het welzijn in de gemeente Laarbeek ten goede.”

Peter heeft primair ingezet op de belangstelling vanuit de kern Beek en Donk en vervolgens de overige kernen in de gemeente. Hij heeft al diverse succesvolle contacten gelegd. Informatie over lopende onderhandelingstrajecten wil hij nog niet geven. Er zitten wel diverse nieuwe transacties in de pijplijn.

Peter staat voor de ondernemers open voor een informerend of oriënterend gesprek. Zijn telefoonnummer is 0650213354.