In het kader van het bouwrijp maken van Bemmer IV in Beek en Donk, waarover we u eerder hebben bericht, zal in de periode 12 augustus – 24 augustus 2013 de kruising Vonderweg – Everbest zijn afgesloten. In deze periode is Bemmer bereikbaar via de Vonderweg – Leekbusweg (éénrichtingsverkeer) en kan het verkeer Bemmer verlaten via de Trenstraat – Wellestraat. De versmalling wordt tijdelijk weggehaald en er zal éénrichtingsverkeer ingevoerd worden.