Brainport Development


Brainport Development

Brainport is een van de slimste regio’s ter wereld dankzij een uniek ecosysteem voor de hightech maakindustrie waarin ondernemers, overheid en onderwijs op een bijzondere manier samenwerken. Dat kenmerkende karakter van de regio verweven we met het onderwijs, waarbij 3O-leren (Ondernemend, Onderzoekend en Ontwerpend) en 21st century skills (zoals kritisch denken, creatief denken, probleem oplossen, ICT-basisvaardigheden, informatievaardigheden, computational thinking en mediawijsheid) voorop staan. Zodoende bereiden scholen hun leerlingen beter voor op toekomstige beroepen.

contactpersoon:
Nicole Zwetsloot
Projectcoördinator MKB(+) | Brainport Talent Attraction Program
Email:n.zwetsloot@brainportdevelopment.nl

Nicole: "Sinds mijn afstuderen is arbeidsbemiddeling de rode draad in mijn carrière. Daarbij lag mijn focus met name op sociale en maatschappelijke thema’s. Zo werkte ik bij een re-integratiebureau waar ik cliënten vanuit de bijstand, zw, WIA, wajong en spoor 2 en outplacement trajecten begeleidde (van werk) naar werk. Daarna richtte ik me op het bemiddelen van professionals binnen het Sociaal Domein van gemeenten en (jeugd)zorg-/welzijnsorganisaties. Vanuit deze rol heb ik de stap naar Brainport Development gemaakt om een grotere maatschappelijke bijdrage te leveren aan de regio waar ik zelf woonachtig ben."

Naar website Brainport 

Working together on a strong Brainport Eindhoven
Brainport Development is de economische ontwikkelingsmaatschappij van Brainport Eindhoven. Als onafhankelijke en publieke partij werken we samen met het bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden aan een sterke en duurzame economische regio.