Stage- en Talentcenter

Stage- en Talentcenter

Om een structurele verbinding tussen het bedrijfsleven en onderwijs (leerlingen) te leggen is een platform ontwikkeld waarop zowel bedrijven/organisaties als leerlingen (én scholen) elkaar online kunnen ontmoeten. Het is in eerste instantie een lokaal platform voor bedrijven/organisaties in Laarbeek en Gemert-Bakel en het Commanderij college. Bedrijven kunnen de komende 3 jaar gratis gebruik maken van het Stage- en Talentencenter en zullen vanaf oktober benaderd worden om aan te haken.

Bedrijven
Binnen het bedrijfsprofiel op het platform kunnen bedrijven zich presenteren aan leerlingen en aangeven welke mogelijkheden voor stages, gastlessen en/ of excursies het bedrijf biedt. Door middel van de Skillpas is het mogelijk dat leerlingen de voor hen best passende plek vinden. Een leerling die ‘goed op zijn plek zit’, is ook voor het stagebedrijf van belang. Het Primair Onderwijs kan ook aanhaken op het platform als verbinding naar het bedrijfsleven. Denk hierbij aan gastlessen, excursies, lespakketten etc. 


Voordelen:

  • - Makkelijk in contact met onderwijs en leerlingen --> kennismaking met talent
  • - Kwalitatief betere matches 
  • - Je bedrijf zichtbaar promoten 
  • - Ook voor bijbanen mogelijk

Skillpas leerlingen
Het stageplatform is een digitale omgeving waar leerlingen van Commanderij College (locatie de Doregraaf en de Laarbeecke) kunnen kennismaken met lokale bedrijven en zich kunnen oriënteren op een passende stageplek. Binnen het talentenplatform bouwen leerlingen gedurende hun schooltijd een digitaal CV op: de Skillpas. Die pas geeft inzicht in de talenten, interesses, drijfveren, behaalde certificaten, werk- en stage-ervaringen, etc. De Skillpas biedt leerling en het bedrijfsleven niet alleen tijdens, maar ook na schoolverlaten, de kans met elkaar “gematcht” te worden.

Lokaal/regionale samenwerking
Het platform is een samenwerking tussen diverse partijen zoals het Commanderij College, de Stuurgroep Arbeidsmarkt & Onderwijs Laarbeek en Bedrijvenkontakt Gemert-Bakel (BKG). Voor het vormgeven en implementeren van het platform is New Boxes uit Gemert verantwoordelijk. Een werkgroep van diverse partijen, waaronder Stichting Parkmanagement Laarbeek en BKG, is betrokken geweest bij het ontwerp van dit platform.

Binnen de samenwerking hebben de partners afgesproken dat er gedurende 3 jaar voor bedrijven geen kosten aan deelname verbonden zijn m.b.t. het basisgebruik van het platform. Het doel is zoveel mogelijk bedrijven mee te laten doen om kennis met leerlingen te maken en te delen. ‘Onbekend maakt immers onbemind’. Voor bedrijven die een stap verder willen gaan, zoals extra branding, aanbieden banen etc. zal een extra bijdrage worden gevraagd.